Parc de la Serralada Litoral

Senyalització amb elements direccionals i informatius del parc de la Serralada Litoral.