Model Diputació de Barcelona, senyalització rural

Senyalització turística rural de la Diputació de Barcelona

A partir de 1992 l’oficina tècnica de la Diputació de Barcelona varen desenvolupar un  model propi de senyalització rural turística que s’ha aplicat en nombrosos municipis  de les comarques barcelonines els darrers anys.

ENLLAÇ AL MODEL DE SENYALITZACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

SUPORTS DE FUSTA

El suports són de fusta tractada de secció octogonal de 6 cm per costat, que equival a un cilindre de 15 cm de diàmetre. L'acabat superior té diferents formes d'acord amb el senyal. Els pals són enterrats a 60 cm, sobre un dau de formigó d’aproximadament. 50 x 50 x 50 cm., de manera que restin 10 cm de terra compactada sobre el propi dau.

SENYALS

Els senyals són de xapa d'alumini de 3 mm de gruix, i els faristols de grans dimensions, d’acer galvanitzat de 3 mm. de gruix. Tots els rètols estan pintats amb resina de poliester assecada al forn, sobre la qual s'aplica la serigrafia o bé el vinil per a exterior.

 

BANDEROLES

Les banderoles direccionals es situen sobre la part superior del pal de 330 cm, de forma apaïsada. Poden tenir forma de fletxa o rectangular de 26x39 cm. Es col·loquen en aquells punts de la ruta turística que poden donar lloc a dubte (encreuaments, desviacions, etc.). Les descriptives es situen a mitja alçada de forma vertical. Poden contenir plànols de situació, informació sobre distàncies quilomètriques i altre tipus d’informació.

PLAQUES PETITES

La seva funció és principalment descriptiva, tot i que també poden incloure elements d'orientació. S'utilitzen al llarg de la ruta per poder-la seguir, o per descriure una informació sobre algun punt. Es fixen al suport de fusta a mitja alçada, sovint en combinació amb banderoles. Són senyals de 13x13 o 13x26 cm.

FARISTOLS

La seva funció és principalment descriptiva i es fixen sobre 2 suports baixos de 150 o 175 cm. segons les dimensions del senyal. Estan localitzats en les poblacions on surten o arriben els itineraris. Se situen en un lloc cèntric i concorregut.  Generalment contenen plànols, informació general sobre la ruta i característiques principals: distància, dificultats, etc. En cas d' haver-hi diverses rutes, aquestes es poden distingir per diferents colors. Així mateix es poden senyalar els encreuaments on es troben els senyals indicatius. Com que és un element sobre el qual es fixa una atenció especial, la forma del faristol a mitja alçada, en facilita la lectura. Les dimensions són a partir de 78x78 cm. en múltiples de 13.