Fàbrica de Borgonyà

Senyalització amb elements direccionals i informatius a l'antiga colònia tèxtil de la fàbrica de Borgonyà, a Sant Vicenç de Torelló.