VITRINES AL MUSEU OLÍMPIC DE BARCELONA

Execució parcial del projecte museogràfic del Museu Olímpic de Barcelona consistent en la fabricació, subministrament i instal·lació del mobiliari (vitrines i d’altres suports
expositius) per als àmbits números 4 i 6.
Client: Museu Olímpic de Barcelona