VITRINES PEL MUSEO PICASSO DE MÁLAGA

Fabricació i instal·lació de vitrines per a la exposició “Juguetes de las Vanguardias” disenyades per AV62 pel Museo Picasso de Màlaga. Client: MUSEO PICASSO DE MÁLAGA

SALA MENTORA ALSINA AL MUSEU DE LA CIÈNCIA DE TERRASSA

Execució parcial del projecte museogràfic del “Museu de la Ciència i de la Tècnica” de Terrassa, Barcelona, consistent en el mobiliari expositiu de la sala dedicada a Mentora Alsina.   Client: MUSEU DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA DE TERRASSA

MUSEU OLÍMPIC DE BARCELONA

Execució parcial del projecte museogràfic del Museu Olímpic de Barcelona consistent en la fabricació, subministrament i instal·lació del mobiliari (vitrines i d’altres suports expositius) per als àmbits números 4 i 6. Client: Museu Olímpic de Barcelona

MUSEU DEL PERFUM, ANDORRA

Execució del projecte museogràfic del Museu del Perfum a les Escaldes, Andorra. Inclou la fabricació i instal·lació d’una vitrina mural i diverses exemptes de més de 50 metres lineals en total i d’altres suports expositius. Client: Museu del Perfum, Andorra.  

MUSEU DE LA CIUTADELLA DE ROSES

Execució del projecte museogràfic del Museu de la Ciutadella de Roses, Girona. Inclou la construcció d’una sala per a audio-visuals construïda amb estructura tubular metàl·lica i de fusta amb cobriments de fusta, instal·lació de paviments diversos, construcció i instal·lació de diversos tipus d’elements expositius com ara vitrines, peanyes, bases per […]

EXPOSICIÓ ALIMENTS SAGRATS

Producció i muntatge de la exposició “Aliments Sagrats. Pa, vi i oli a la mediterrània antiga”, al Saló del Tinell, Barcelona. Client: MUSEU D’HISTÒRIA DE LA CIUTAT