MUSEOGRAFIA DEL CASTELL DE LA TRINITAT DE ROSES

Producció i muntatge de diversos elements museográfics al “Castell de la Trinitat” de Roses, Girona.

Client: AJUNTAMENT DE ROSES.