ARXIU HORITZONTAL, PLANERS

Armaris de calaixos per a reserva de plánols, mapes, teixits i d'altres objectes.

Mobles arxivadors (planers) dissenyats per a guardar y classificar objectes plans, com ara dibuixos, fotografies, plànols, gravats, etc. Estan formats per un sobre, dos laterals i la coberta posterior, tot de xapa d’acer pintada; sòcol de xapa d’acer pintada amb peus anivelladors i calaixos que es desplacen mitjançant rodaments de boles laterals. El frontal – tirador en alumini extrussionat, incorpora un targeter i una junta de raspall per a protecció contra la pols.

Opcionalment es poden incorporar dues portes de xapa d’acer pintada amb dos tancaments de seguretat. El color de la pintura es pot personalitzar per a aconseguir una major integració a l’entorn.


 

 

MIDES ESTÀNDARD PER A DOCUMENTS A0 Y A1. 
SI NECESSITEU ALTRES MIDES, CONSULTEU-NOS.